Kontakt

Kancelária Najvyššieho súdu SR


Župné námestie č. 13
814 90 Bratislava

E-mail: podatelna@nsud.sk